„НЬОЙСКИЯТ ДОГОВОР И БЪЛГАРИЯ” ОТ ПРОФ. Г. П. ГЕНОВ

Печо Господинов

„Ньойският договор и България” от проф. Г. П. Генов

Авторът на книгата „Ньойският договор и България” е между малцината познавачи у нас на международното право и по-специално - на българския национален въпрос.

Той е изложил в нея системно и прегледно почти всичко, което би могло да се каже по въпроса. Книгата му има характер на популярно изложение и се чете с истинско увлечение.

Изминаха се цели 15 години от деня, когато България беше заставена да подпише наложения й мирен договор.

„Формално мирът бе възстановен - пише проф. Г. П. Генов в предговора на книгата, - оръдията и картечниците престанаха да ечат по бойните полета, но последиците от кървавата и разорителна стихия на войната продължават да се чувстват и досега в крайно остра форма от всички държави: победители, победени и неутрални.”

Някога се казваше, че войната се води за осъществяване правата на малките народи. „Повече от 10 милиона човешки същества, в разцвета на своите жизнени сили, творци на материални и духовни блага, намериха своята преждевременна смърт.” (проф. Г. П. Генов).

Около 600 милиона златни франка бяха изразходвани. Загубите, за съжаление, не се изчерпват само с горната астрономическа цифра. Моралните, социални и стопански последици от войната са колосални. Тях нещастното човечество продължава да чувства и изплаща и в наши дни.

Те създават почти на всички народи сериозни опасения и тежки грижи. На изпитание са вътрешно-политическият и международният мир.

При все това човечеството като че ли още не е поумняло. Светът днес се намира пред нова война, която човешкият разум отрича, но фаталните и слепи сили на Европа с всеки изминат ден все повече приближават.

Новата война вече е злобата на деня. Тя би могла да се избегне само като се възцари истинска атмосфера на приятелство и доверие между народите.

А това може да стане и като се премахнат поне отчасти очебийните съществуващи неправди. В по-голямата си част те се съдържат и в договорите за мир. Зародишът на приближаващата война се крие и в тях.

Тези и редица други въпроси, свързани с мирните договори и по-специално - с постановленията на Ньойския договор, както и тяхното отношение към България са предмет на изчерпателни проучвания от проф. Г. П. Генов.

Той ги излага обосновано и прегледно в следните глави на извънредно интересната си книга: Парижката конференция и международното право; войната и народностното начало; Парижката конференция; репарациите; разоръжаването на България; покровителството на малцинствата; българските малцинства в съседните държави и т.н.

Проф. Г. П. Генов заслужава похвала и благодарност за ценната му книга, а също и книгоиздателство „Хр. Г. Данов”, което не е пожалило средства, за да й даде приличен вид.

Цената на книгата е достъпна. Препоръчваме я горещо.

——————————

в. „Литературен час”, г. 2, бр. 8, 6 ноември 1935 г.