ДЕЦА

Златимир Коларов

Пътят за гробището минаваше покрай училището. Подминаваше крайните селски къщи, виеше се като разпиляна лента към върха на хълма и свършваше пред разкривената желязна порта, облепена с некролози.

Хванати за ръце русокосата и чернокосата Мария гледаха от двора на училището черните смълчани шествия, предвождани от попа, които се изнизваха покрай изсветлялата училищна ограда и нагоре по баира и потръпваха от страх.

Прибираха се в клас и се заричаха никога, ама никога повече да не гледат каруцата с ковчега, теглена от двата дръгливи коня на гробаря, разплаканите близки и виещите оплаквачки, но щом чуеха тежкия звън на черковната камбана да отеква над селото, да се разлива към баира и да заглъхва в околната гора, потръпваха и, без да се споглеждат и да разменят дума, се разбираха, че няма да пропуснат и това погребение.

Някои от съучениците им мислеха, че са братовчедки, други, че са приятелки. Те самите не знаеха какво са повече - братовчедки или приятелки?

Факт е, че бяха кръстени на една и съща баба - майка на майката на русата и майка на бащата на чернокосата Мария. Още по-достоверен факт е, че бяха неразделни.

В този смисъл спокойно може да се каже, че биха могли да бъдат и сестри. Нещо повече - понякога се чувстваха като един човек, толкова бяха близки.

Само дето човекът имаше две лица - едното светло, другото мургаво (съответно на русокосата и на чернокосата Мария). Това незначително различие изобщо не им пречеше да се чувстват близки.

Напротив, и тъй като си споделяха всяка мисъл, а всяка усещаше нещата по своя си начин, помагаше им да видят света и от другата му страна и да почувстват, че той е много по-сложен и объркан, отколкото им изглеждаше миналия ден…

Една вечер през лятото двете лежаха по гръб на земята в двора зад къщата на дядо им и гледаха звездите.

- Дядо каза, че животът е мръсна работа. Ти как мислиш? - попита чернокосата Мария.

- Не знам. Щом дядо казва… - сви рамене русокосата Мария.

Нямаше представа какво точно нещо е животът. Много вярваше на дядо си и беше готова да възприеме мнението му, въпреки че й се струваше, че животът би трябвало да е ако не нещо красиво, то нещо поне мъничко приятно, щом хората се страхуваха да го изгубят. Ако не беше така защо трябваше да се цапат с тази мръсна работа? И защо дядо плачеше за баба, след като тя се отърва миналата зима от мръсната работа?

- Един ден баба каза, че всички сме деца на Бога - продължи разговора тя след малко.

- Помня. Дядо й се скара и каза, че всички сме деца на дявола - допълни чернокосата Мария.

- Аз съм си дете на мама и на тате… - приключи разговора русокосата Мария и се изправи. Постоя права, постоя, не й се прибираше вкъщи, отново легна на земята и се загледа в звездите.

Около тях тревите се поклащаха едва-едва от вятъра, подухващ откъм гората, щурците жужаха като разтревожени пчели, миришеше на цветя и лавандула.

Една падаща звезда пресече безшумно небосклона и изгасна към хълма с гробището в края на селото.

- Пожелай си нещо! - извика русокосата Мария.

- Пожелах си - отговори след малко чернокосата Мария.

- Какво? - попита русокосата Мария.

- Ако ти кажа няма да се сбъдне - сви устни чернокосата Мария.

- Нали нямаме тайни - намуси се русокосата Мария. Тя бе по-чувствителната и по-обидчивата от двете.

- Да, но тази е много важна - поклати глава чернокосата Мария.

И двете замълчаха - едната обидена, другата - решена да мълчи до гроб, на всяка цена и за нищо на света на никого и думичка да не спомене, за да не попречи на желанието й да се сбъдне.

Вятърът позатихна и песента на щурците се усили.

- Падаща звезда означава, че някой човек е умрял току-що - въздъхна русокосата Мария, забравила обидата.

- Кой ти го каза?

- Баба, като беше жива. Каза, че всеки човек си има звезда на небето. Докато е жив, звездата свети. Като умре, звездата пада и на мястото й остава черна дупка. След време на нейното място изгрява нова звезда, на някое току-що родено бебе. Затова, каза баба, звездите на небето постоянно се менят - едни изгряват, други падат и изгасват и така, откакто свят светува, каза тя…

- Кои ли са нашите звезди? - след малко промърмори чернокосата Мария и обходи с поглед небосклона.

- Моята си я знам - усмихна се в мрака русокосата Мария и замълча.

- Коя е? - надигна се на лакът чернокосата Мария и погледна в очите русата си братовчедка.

- Кажи ми какво си пожела и ще ти кажа! - устоя на погледа й русокосата Мария.

- Няма - смръщи се чернокосата Мария.

- Тогава и аз няма да ти кажа коя е моята звезда! - заинати се и русокосата Мария.

И двете замълчаха. След малко русокосата Мария се размърда. Поначало беше по-нетърпеливата от двете и по-бързо й минаваше и обидата, и болката, и ината, и… и изобщо всичко, което я караше да се чувства недобре.

- Искаш ли да ти кажа коя е моята звезда? - попита тя.

- Искам - отговори чернокосата Мария. Познаваше характера на русата си братовчедка и чакаше сама да й каже името на звездата си, без да я пита. Знаеше, че нямаше да издържи повече от няколко минути и сама щеше да поднови разговора за звездата.

- Няма да казваш на никого!

- Няма!

- Обещаваш ли?

- Обещавам!

- Моята звезда е… - направи театрална пауза русокосата Мария и пошепна в ухото на чернокосата си братовчедка. - Зорницата.

- А пък моята е Вечерницата - също така тихо каза чернокосата Мария в ухото на русокосата си братовчедка и двете прихнаха едновременно.

- Зорницата и Вечерницата са една звезда - през смях промърмориха те и им стана още по-смешно…

- Как да си я поделим? - през сълзи попита русокосата Мария.

- Що да си я делим, тя си е нашата звезда - през сълзи отговори и чернокосата Мария. Пое си дъх и каза: - Венера е нашата звезда, завинаги. Само ти и аз ще знаем, коя е нашата звезда. И никой друг на този свят, ама никой друг няма да знае коя е тя!

Успокоиха се и отново се разсмяха - ей така, без причина. Дълго се смяха. След това се умълчаха.

Ветрецът полъхна откъм гората, развя тревите около тях и разроши косите им. Песента на щурците се усили. После позаглъхна и стана тихо.

- Дядо каза, че един ден всички ще умрем - тихо, като че ли се страхуваше от гласа си каза чернокосата Мария. - И мама, и тате, и… - не посмя да продължи. Вместо това попита - Ти как мислиш? - надигна се на лакът и погледна русата си братовчедка.

В мрака сините й очи бяха потъмнели и изглеждаха още по-големи.

- Ами… Щом дядо казва… Сигурно е вярно - промърмори русокосата Мария и й стана хладно.

- Откакто баба умря дядо все говори за смъртта. Каза, че не му се живее, че животът е най-голямата глупост, която може да се случи на човека, че всичко е било напразно, за какво се е трепал като всички ще отидем в гроба… - потръпна от хладината и чернокосата Мария и замълча.

- Каза, че не му се живее, но нямало начин - трябвало да се живее. Знаел какво трябвало да направи, но не трябвало да го прави, заради другите. Не знам какво искаше да каже… - допълни русокосата Мария.

- И аз не знам… - сви рамене чернокосата Мария. Замълча и след кратко колебание, попита: - Знаеш ли какво си пожелах преди малко?

- Не знам - надигна се на лакът русокосата Мария.

Тя бе по-любопитната и нетърпеливата от двете и сега сърцето й щеше да се пръсне от нетърпение да разбере какво си беше пожелала преди малко чернокосата й братовчедка. Чернокосата Мария я познаваше добре и нарочно замълча, за да я подразни.

- Кажи, де! - побутна я с лакът русокосата Мария.

- Няма да казваш на никого!

- Няма!

- Обещаваш ли?

- Обещавам!

- Пожелах си никога да не умирам, и аз, и мама, и тате, и ти, и изобщо всички… - тихо каза чернокосата Мария.

- Щом дядо казва - пошепна русокосата Мария, - значи, че всички ще умрем…

- Знам, но си го пожелах - подсмръкна чернокосата Мария. - И какво ще стане като умрем? - попита тя след малко и двете потръпнаха от хладината, която повя внезапно от към гората.

- Децата ще играят в двора на училището, а ние ще ги гледаме от гробището на върха на хълма и няма да можем да помръднем… - подсмъркна и русокосата Мария.

Така каза русокосата Мария, защото и двете не знаеха какво точно нещо са животът и смъртта, но си представяха, по-точно усещаха живота като любимата им игра на народна топка в двора на училището, а смъртта като раздрънканата каруца, слабите коне на гробаря и шествието оплаквачки и опечалени близки, упътили се, начело с попа, към върха на хълма в края на селото при гората.

И на двете им стана не толкова страшно, колкото мъчно за тях самите, като си представиха как децата от класа ще играят народна топка в двора на училището, а те ще гледат отдалече, от гробището на върха, и никога, ама никога повече няма да могат да играят с тях. При тази тъжна гледка и двете едновременно се разреваха.

- И те ще играят… - бършеше сълзите и носа си русокосата Мария.

- И нас няма да ни има… - и чернокосата Мария бършеше сълзите и носа си.

- Мама и тате ще плачат за нас… - през сълзи промърмори русокосата Мария и още по-силно се разплака.

- И дядо… - допълни чернокосата Мария и се разплака с глас.

Прегърнаха се и продължиха да плачат.

Вятърът утихна, песента на щурците стихна, остана само дъхът на цветя и лавандула.

Поплакаха си доста. После избърсаха очите и носовете си, въздъхнаха няколко пъти и щурците отново зажужаха като пчели, вятърът повя откъм гората, дъхът на лавандула се усили.

- Да се прибираме, че стана късно - промърмори чернокосата Мария, изправи се и се прозя.

- Да се прибираме, че дядо ще се сърди - и русокосата Мария се изправи и също се прозя.

Дядо им ги посрещна на вратата.

- Къде се губите, бе, калпазанки! - скара им се той. - Сядайте да вечеряте! - посочи им той масата.

- Не сме гладни - отговориха в един глас те и влязоха в тяхната си стая, съблякоха се и се мушнаха в леглото.

- Утре ще ви водя на пикник в гората… - долетя откъм антрето дрезгавият глас на дядо им.

- Добре, дядо - прошепнаха и двете.

Прегърнаха се и в същия миг заспаха. Сънуваха, че играят народна топка в двора на училището, русокосата Мария от единия отбор, а чернокосата - от другия и, въпреки, че хвърляха топката с всичка сила, от удара не ги болеше.

И, въпреки, че не беше нито изгрев, нито залез, високо над тях сияеше тяхната си звезда, която само те знаеха как се казва, и никой друг, ама абсолютно никой друг на този свят не знаеше как се казва тя.

Децата около тях се боричкаха, гонеха и смееха и беше весело, ама много весело…