ИСКРЕНА, НОСТАЛГИЧНА И ЛИРИЧНА КНИГА

Иван Д. Христов

Завидна е творческата активност на Георги Стоянов, който въпреки напредналата си възраст, продължава да вълнува читателите с нови литературни произведения.

Майсторът - белетрист е автор на повече от двадесет романи, повести и разкази. В тях той остава верен на нравствено - естетическите си и художествено - творчески търсения, които го нареждат в челните редици на съвременната българска литература.

Натрупал солиден житейски опит писателят има какво да каже на днешния читател и знае как да го каже.

Това потвърждава и най-новия му роман „Обичам те, прости ми”.

Сюжетът на романа обхваща прочуствената и интригуваща история на едно съвременно българско семейство, перипетиите, изпитанията и трудностите, през които преминава в хода на годините.

Главнят герой преосмисля и преоткрива преживяното с любимата жена като ни потапя в своите незаличими спомени с изповеден и съкровен тон.

Авторът прави болезнена равносметка на миналото и настоящето, чрез действията, постъпките и делата на своите герои.

Кара ни да бъдем съпричасти към изживяното и изстраданото от тях. Търси духовна опора и утеха в звездните мигове на един честно изживян живот.

„Обичам те, прости ми” е искрена, носталгична и лирична книга, която ни увлича и покорява със съдържанието си.

В нея преобладават художествено интерпретирани автобиографични елементи, събития и факти свързани с живота на писателя, с родното Конуш и Асеновградския регион, на фона на обществено - политическите промени през годините.

Георги Стоянов разкрива запомнящи се случки, събития и преживявания на главните герои, преминали през много препятствия, неволи, оскъдни радости, свидетели и участници на преходни и усилни времена.

От позицията на днешното време, чрез романа авторът се стреми да направи обективна оценка на миналото и настоящето, да отсее зърното от плявата, да порицае и заклейми пошлото и покаже доброто и градивното, което надживява времето и ни дава духовна опора за бъдещето.

——————————

Георги Стоянов - „Обичам те, прости ми”, ИПК „Екобелан” - Асеновград, 2018 г.