ГОРСКА ПРИКАЗКА

Георги Талев

16 януари 2019 г. - 13 години от смъртта
на поета и преводача Георги Талев

ГОРСКА ПРИКАЗКА

Снегът, невероятно топъл шепот,
докосва слънцето с безброй игли.
И тези, взети сякаш с пълни шепи,
в лицето ми ги хвърли ти - нали?
Дърветата - подобно на декори -
замръзнали са във изящен скреж:
ако решат за миг да проговорят -
аз зная, вярно ще ги разбереш.
И чакам те пред рампата унесен
с две реплики да се явиш отпред.

Ала напразно - снежната завеса
все повече превръща се във лед.


ПЕРСИАДА

на Иван Николов

Когато вечер силно притеснени
от пищния ви скъп интериор,
посвоему тълкувате Есенин…
желая да съм трети в тоя спор.
Немее хола в лампионен блясък,
като излъскани след дъжд коне,
в тютюневия дим препускат бясно
разголени и кръгли колене…
Килимите, домъкнати от Изток,
изтръпват под петите ви от смут,
и чашите убийствено ви плискат
с убийствени искрици от вермут.
Магнетите - подобно гилотини -
обезглавяват странния ви вкус
и утрините - заредени с мини -
причакват ви с невероятен трус.
А няма го в душите ви Серьожка
със мъжките си селски рамене -
за да харесва скъпите ви брошки
и да се влюбва в лъскави коне.
Ще бъдем, зная, в тоя спор учтиви,
но как да го решим до края, щом
все бъркате „Персийските мотиви”
с персийските килими в тоя дом?