СМИСЪЛ В БЕЗСМИСЛИЕТО

Красимир Власев

СМИСЪЛ В БЕЗСМИСЛИЕТО

на Иван Есенски

По площади и улици триумфира безсмислие.
А ние винаги търсим здрав смисъл,
като в здравен статус на спортист,
преминал успешно медицинските прегледи.
Но реалността често ни разочарова.
Тогава възникват старозаветни въпроси:
“Защо надтичването не е на леките,
нито боят на силните, нито хлябът на мъдрите… ”
И защо ни управляват глупаци?
Понякога за да стигнем до правилен отговор
е нужен един цял живот,
а понякога само няколко мига,
като с жената от съседната сграда,
за която си мислих, че маха на мен,
а се оказа, че мие прозореца.


***
Повторението не винаги
е майка на знанието.
Има безсмислени повторения,
като каската, повтаряща женската гръд,
или на панталоните двойните ръбове.
Винаги оригиналът е по-добър от копието.
В повторенията не летят птици
и деца не играят.
Това е свят на реклама и политика.
Колко лъжливи уста съм слушал
и ръце съм докосвал изцапани с власт.
Но този филм сме го гледали вече,
нека станем и тръгнем към изхода.


ДА ТЕ ПОЗДРАВИ ПАМЕТНИК

в памет на сопотската поетеса Маргарита Пятова

Тя вървеше по безумните улици,
които й подражаваха.
Погледите, които я срещаха,
несъвместими с нейния се отклоняваха
като насрещни влакове.
Но когато пресичаше градския площад
паметникът на Вазов я поздравяваше.
И понеже живя в едно райско кътче,
сред долината на розите откри,
че земният рай и ад
са на едно и също място
и са взаимно заменяеми.


ЗИМНО ВРЕМЕ

Колко работа мина
през ръцете ни това лято.
Колко работа!
Зад гърба ни останаха
сенокоси, жетви и гроздобери…
Уморихме се ние,
умори се денят и започна
да изостава -
пет часа, а вече е тъмно.


ГРЕШКА В ПРЕВОДА

на Панко Анчев

Една буквичка само прекатури колата.
Навярно неволна грешка в превода.
И постмодернизмът стана простмодернизъм.
И започна изпростяване на поетите -
колкото по-прост, толкова по-моден.
Как ли бе звучал френският романтизъм,
ако беше преведен като ревматизъм?…