БАЩА МИ

Ирина Сазонова

превод: Люлин Занов

Обичам твърдостта на татко,
която крепне всеки ден.
Без зрение и слух, накратко -
с достоинство е награден.

И кредото си не сменява,
за него знае твърдо той,
че само в жар се изковава
или в сражение, във бой.

Отхвърля всякакво притворство,
запазил свойта доброта.
И ако има в мен упорство -
това е негова черта!

Какъв ми беше той красавец,
на снимка - като някой княз!
Но скъп ми е тоз гърбав старец,
поглеждам с плач, не крия аз.

И Севастопол бранил в бой,
сам има нужда от защита.
Макар и строг, пак мил е той -
и ще го гушна, без да питам!