„ЛОВДЖИЙСКА СВАТБА”

Петър Динеков

„Ловджийска сватба”, комедия в едно действие от Николай Фол, изд. „Азбука”

Н. Фол има две ценни качества, които биха му осигурили успех в областта на комедията: познаване на сценичната техника и неоспоримите данни на хуморист, показани в предишните му работи в тая насока.

И наистина, първият му драматичен опит оправдава очакванията. Както сочи заглавието, сюжетът на неговата комедия е взет от ловджийския живот.

Не особено сложен и поради своето естество незасягащ по-широк обществен кръг той рисува нравите на българските ловджии, обаче същевременно се опитва да разшири своя обсег, за да обхване известни прояви в живота на една типична еснафска среда.

Във връзка с второто са отношенията между майка и дъщеря Панталееви от една страна и тия между госпожи Панталеева и Вълкова от друга. Обаче, центърът на комедията лежи в чисто ловджийските нрави.

Тук авторът е успял да отбегне лекото и банално третиране на тоя толкова обикнат хумористичен сюжет и да постигне истински комични положения, които на известни места се отличават с рядка сгъстена напрегнатост, която се предава и на публиката.

Такива са например някои моменти във втората част на комедията - особено явление девето, а също тъй и следващото.

И в това умение да създава истинско драматично напрежение е най-ценното качество на автора на „Ловджийска сватба”.

Творбата има и други добри страни - напр. езикът, който е лишен от банални шеги и злободневни закачки и подмятания, които в някои български комедии представят едва ли не единственият комичен елемент.

„Ловджийска сватба” разкрива за автора си ново поле за творческа работа. Бихме желали да видим Николай Фол с нови творби в тая област, където ще има да се справя с по-широки сюжетни постройки и с материал от по-друго естество.


в. „Литературен глас” г. 3, 14.03.1931 г.