ПОЕТИЧЕСКА САТИРА

Иван Д. Христов

Още с дебютната си стихосбирка “Иконостас” /1998 г./, поетът Иван Енев приятно изненада читателя със своята “омъдрена и прочувствена поезия”.

В поетичната си книга “Весел парастас” /2001 г./ - епиграми и стихотворения, авторът насочва своите поетически послания към негативното, към грозното и пошлото в политиката, икономиката, културата и бита на българина през последното десетилетие на “демократични промени”.

Чрез иронията, сарказъма, тънкия и язвителен хумор той повдига завесата на днешното българско време, където властта, шуробаджаначеството и парите диктуват всичко:

“И тъй продължава животът циник
и весело става в държавата цирк.”
/ “Хамелеонщина” /

Художествено издържани, актуални и особено въздействащи са сатиричните му стихотворения: “Ода за властта”, “Държавен кокал”, “Партийна завера”, “Нашенска матрица”, “Приватизация”…

В тях се оглежда непримиримата гражданска съвест на поета и болката по незавидната участ на народа, и то когато нравствените и духовните ценности все повече бледнеят.

Не мога да подмина и философските поетически прозрения на автора, разкрити в една от най-ярките му и запомнящи се епиграми:

“Колелото не само търкаля човечеството,
но го стяга в своя обръч.”

Интересни по своя замисъл са и двете кратки стихотворения “Градски поет” и “Провинциален поет”. С тънък хумор и ирония авторът излага на показ окаяното дередже на своите пишещи събратя - съвременни творци.

Чрез сполучливата художествено - сатирична интерпретация на негативните факти и явления от днешната действителност, “Весел парастас” на Иван Енев кара читателят да се смее през сълзи.

Сълзите са за веселите, парастасът - за все още живите.