ЕДНА ПРИЯТЕЛКА НА БЪЛГАРИЯ

Люба Касърова

Видната чехска писателка, Елена Малиржова - дъщеря на основателя на революционното д-во „Побратим” през 1863 г. в Прага в помощ на нашето освбодително дело - вярна на традицията на баща си и на своите добри чувства към България, не пропуща случай да осведоми чехословашкото общество било със сказки, или статии върху културния ни живот.

На 23 май т. г. тя ще говори на Радио Прага „За впечатленията си от България”. А през м. януари т. г. тя вече има своята сказка за „Българския бит и за словашките колонии”, които са намерили у нас своето второ отечество.

През 1935 г. тя е отпечатала в ежедневника „Чехско слово” статиите: „За българския въпрос”, „Впечатления от България” и др. по-къси бележки.

В голямото списание „Ева” в бр. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - тя е поместила редица статии за делото на българските писатели поединично, както и за дейността на Клуба на българските писатели.

През 1936 г. излязоха статиите: „Гитара санкториум в България”, „За посещението ми в България”, „Публика, която не ръкопляска”, „За седянките в словашкото село в България”, „За продадена невеста в България”, „Коледен поздрав от България” и др.

През 1937 г. - „Пътуването на Павел из България и Словашко”, „Принцеса Марта” - превод на приказките в стихове от Калина Малина и др.

Съобщавам само по-големите й работи, като считам за приятен дълг да отбележа онова, което тя е направила за нас.

Да й засвидетелствуваме, че знаем това и че сме й признателни.

Днес безкористното приятелство между хората е толкова рядко. А по-рядко е между отделни просветени, видни хора и чуждите тям народи - какъвто е поменатият случай.

Ние бихме желали по-често да ни бъде гостенка, за да има все нов и автентичен материал за правдивите си и възторжени работи за нас.

——————————

в. „Развигор”, г. 8, 17-22 май 1937 г.