БРОД КЪМ ВЕЧНОСТТА

Николай Гюлев

Панелен свят. Карикатурен.
Далече от живота неподправен.
А някъде сега избухват бури.
Дърветата все тъй умират прави.

Глухарът неспасяемо е влюбен
и дебнещата смърт не забелязва.
В селце родопско все тъй първо либе
свенливо крие девствената пазва.

Ще кажете: идилия това е,
а всъщност е най-истински живот.
Природен свят от Господа изваян -
към Вечността във него има брод!