ДНЕС ИМА ДРУГИ ИМЕНА…

Николай Ушаков

превод: Александър Костов

***
Днес има други имена,
за други радости мечтаят.
Неповторима, пролетта
със лист изсъхнал си играе.

Горкичкият - безшумен, лек,
не вижда наште грижи дребни.

Умрял той още преди век -
забравили да го погребат.