РУСКИ АФОРИСТИ ЗА АФОРИЗМИТЕ

превод: Валентин Димитров

Гарун Агацарски

Афоризъм - шлифован брилянт на мъдростта.

Дмитрий Андреев

Афоризми - мисловни стафиди.

Татяна Айвазова

Афоризъм - красива птица в тясната клетка на фразата.

Михаил Атакян

Афоризъм - смес от парадоксални остроумни мисли.

Валентин Борисов

Афоризмът е наситен с аромата на намека, около който като пчели над цветя се вият асоциациите.

Александър Галаганов

Афоризъм - амфора за мислите.

Юрий Базилев

Афоризъм - максимум качество в минимум количество.

Анатолий Брейтер

Афоризъм - мисъл в състояние на подем.

Артур Василиев

Афоризъм - най-краткият път в литературата.

Болеслав Волтер

Афоризмът е успешен, ако вече го крадат.

Михаил Генин

Афоризмът е роман, от който редакторът е задраскал всичко излишно.

Валерий Егиянц

Афоризъм - изстрел от главата.

Борис Замятин

Афоризмът трябва да е по-кратък от породилата го мисъл.

Евгений Иваницки

Афоризъм - праведник, спасяващ се от словесния потоп.

Вадим Зверев

Афоризмът се отличава от фразите, както снайперският изстрел от автоматичния ред.

Игор Карпов

Афоризъм - оригинална мисъл, която е по-лесно да се открадне, отколкото да се измисли.

Владимир Кафанов

Афоризъм - будилник на съзнанието.

Вадим Калмин

Афоризъм - концентрирана мисъл, която не се нуждае от разредители.

Борис Крутиер

Афоризъм - фраза, оглозгана до мисъл.

Андрей Лаврухин

Афоризми - камертони на живота.

Борис Лесняк

Афоризъм - послание на ума, адресирано към сърцето.

Вита Логвиненко

Афоризми - ключове на разума към вратите на словесния лабиринт.

Генадий Малкин

Афоризъм - мисъл, отправила се в последен път.

Владимир Мальошин

Афоризъм - крилата мисъл, свила гнездо на нужното място.

Александър Минченков

Афоризъм - проста мисъл в изящна опаковка.

Ашот Наданян

Афоризмът и резултат от флирта на мисълта със словото.

Евгений Норкин

Афоризъм - концентрат от мисли за бързо готвене.

Виген Оханян

Афоризъм - мисъл, дълбочината на която е по-голяма от дължината.

Михаил Перченко

Афоризъм - плод на случайна връзка на удачната мисъл със словото.

Александър Петрович-Сиров

Афоризъм - хранене с мъдрост от лъжичка.

Салек Пинигин

Афоризъм - въпрос по-добър от отговора.

Евгений Покровски

Афоризъм - мисъл в еднократна спринцовка.

Гари Симанович

Афоризъм - апотеоз на мисълта и разума.

Александър Смирнов

Афоризъм - забележителен израз, който не е дошъл в главите на другите.

Лев Соловейчик

Афоризъм - брат на сестрата на таланта.

Виктор Сумбатов

Афоризъм - мисъл, доведена до ума.

Едуард Столяр

Афоризъм - кратка небанална полезна мисъл.

Сергей Федин

Афоризъм - най-краткото разстояние между словото и смисъла.

Евгений Ханкин

Афоризъм - изискана мисъл, обточена с взискателни думи.

Владимир Шойхер

Афоризъм - фокус на интуитивното, логическото и художественото мислене.

Павел Шарп

Афоризъм - дълбока наслада на ума от контакта с разсъблечената мисъл.

Иван Шарапов

Афоризъм - сладък плод на горчиви размисли.

Станислав Янковски

Афоризъм - фраза на един умен човек, която преразказва всеки глупак.


Александър Смирнов, съставител, Сборник „Занимательные определения современных афористов”, Москва, 2016 г.