СЕИТБА

Хосе Мария Инохоса

превод: Георги Ангелов

СЕИТБА

На земята
пада семето,
носещо в своето тяло
зародиша
на скрития
живот.

Земята
се движи.
В лоното
на горещата Даная
Зевс
полага семето,
превръщащо
зърното в растение.

И земята
покарва.


БРИЗ

На Рафаел Бусутил

Бризът
се крие
в дърветата.

Мек
ритъм.

Бризът
къса
въздуха.

Мек
ритъм.

Бризът
вдига
шум от мълнии
над царевичните полета.

Спящо море.

Монотонен,
неизменен
ритъм.