ПЕПЕРУДИ

Христо Борина

ПЕПЕРУДИ

В злаковете нацъфтели
подхвърчат бели пеперуди
и две момченца запъхтени
след тях се хвърлят като луди.

Тука паднало, едното кряска,
там другото му дава знак.
А пеперудките капризни
ту кацат, ту подхвърчат пак.

——————————

сп. „Пчелица”, г. 2, кн. 9-10, 1 септември 1915 г.


ВЕЛИКДЕНСКИ ДНИ

Зеленина, зеленина
в градините на всяка стъпка.
Разцъфнала е всяка пъпка
под бликналата светлина.

Черешата е цяла в цвят;
в лехите ширнати зад нея
зюмбюлът презглава се смее
и щедро пръска аромат.

Под стряхата на боднат прът
пристигналата ластовица
бърбори и разправя всичко,
що видела в далечен път.

А щъркът дълъг врат извил,
застанал на един крак, снажен,
подслушва горд и кима важен
и спомня си къде е бил.

Клепало нейде иззвъни
и друго сепнато приглася:
споделят сякаш радостта си,
че са дошли велики дни.

——————————

сп. „Детски живот”, кн. 7, 1934-1935 г.