КРЪСТОСЛОВИЧНИ ГАТАНКИ

Марко Марков

Заплаче ли, радост на нивите праща
/сибирска река + течност блестяща/
облак

Пуши с лула над снега заблестял
/наш връх + приток на Дунава бял/
комин

На мобифона той е роднина
/дете на крава + част от картина/
телефон

Вкъщи тресе се от нетърпение
/нота + лично местоимение/
сито

Дарява тапите с участ жестока
/голям камион + предпазител в тока/
тирбушон

Дреха, за пръв път ушита във Франция
/изкуствена прежда + част от квитанция/
панталон

Дреха, която за път ни трябва
/гвоздей,но с нарез + приказна баба/
винтяга

Ограда на стълба и мост: перило
/състояние на водата + просто число/
парапет

Жълто цвете се смее в гората
/обратен таван + права лопата/
подбел

Гъбка в букет под бор и бук
/част от дърво + зеленчук/
пънчушка

Червен и кръгъл, едрее в лехата
/нота + край на играта в шахмата/
домат

За всички котки измама голяма
/име на мъж + име на дама/
валериана

Засвирва, по струните щом е ударена
/морско животно + птица шарена/
китара

Зъл е, но е тъкач велик
/балетна стъпка + тибетски бик/
паяк

Почитан в Египет бръмбар красив
/домашен уред + турчин ленив/
скарабей

С две гърбици крачи вечно в живота
/двуостри ножове + шестата нота/
камила

В гората е баба,луда за мед
/хладно оръжие + руски вертолет/
мечка

Див кон, на Изтока волен син
/пустиня в Азия + полски господин/
тарпан

В нея живее метал, а тя живее в тъмница
/бебе на Кенга по Милн + частица/
руда

Риби, със скромност в морето прочути
/свещеник + набор храбри хайдути/
попчета

Кръгъл рибок - плосък, оригинален
/пръст след порой + град фестивален/
калкан

Рибки-стръвници в реките бдящи
/числото 3,14 + язви кървящи/
пирани

Дърво я ражда,но не е плод
/остър работник + празничен свод/
шишарка

Дърво е, а храни тъкач на плат
/най-тъмният цвят + френски град/
черница

Наш град - бял, изгрял край морето
/безкраен празник + вик на врабчето/
Балчик

От Родопите слиза река като птица
/100 квадратни метра + частица/
Арда

Град, с аромата на рози прочут
/голям съд + оръжието на Робин Худ/
Казанлък

Вял се е гордо над храбри юнаци
/….Ганьо + водно животно с мустаци/
байрак

Дом на стрелата крилата и тънка
/заострен прът + хлопка звънка/
колчан

Хора той води по път нелесен
/домашно животно + вълча песен/
конвой

На госта знатен е придружител
/игрище за тенис + горски жител/
кортеж

Мрази я всеки вратар, момчета
/дванайсет на френски + стъпка в балета/
дузпа

След войната мир цари на дъската
/съседки на стълбицата позната/
реми

Макар и малка, съветва: - Пести ме!
/1 с две нули + женско име/
стотинка

На първи клас е другар удивителен
/здраво дърво + материал строителен/
буквар

Сладък е, в злато обвит и в сребро
/два пъти кажи на френски „добро”/
бонбон