КОТАРАКЪТ ПАНЧО СИ НАПРАВИ СКИ

Змей Горянин

КОТАРАКЪТ ПАНЧО СИ НАПРАВИ СКИ

Панчо си направи ски
от две лъскави дъски,
на краката си ги върза
и на двора с тях забърза.

„Смело! - сам си каза той -
дръж се, Панчо, не се бой!
Цял чувал с врабци ще хванеш,
като цар ще се нахраниш!”

А врабците: чик-чири -
подиграват го дори
и от пухкавия сняг
скачат по клонете пак.

Иска Панчо да ги стигне.
Как със ските да се вдигне?
Те му пречат на краката
и го теглят към земята.

Баро смей му се отсреща,
от смях даже се търкаля:
„Може ли такова нещо,
котка с ски да се пързаля!”

——————————

сп. „Детски живот”, г. 2, кн. 5, 1932 г.


ПАНЧО ВСИЧКО ЗНАЕ

Котаракът Панчо наш - умен много - хитър дваж,
нос навсякъде завира и от всичко уж разбира.
Чу във стаята „цик - цак” тоя храбър котарак;
в миг на масата се качи, вслуша се и се вторачи;

„Зная аз какво се крие
в тая хубава кутия!…
Тъй да цъка - тъй да чука?!
Плъх навярно има тука!
Нека чука! Ей сега на
здраво с нокти ще го хвана!”

- Дан! - часовника иззвънка: скоро, Панчо, бягай вънка!
И във бяг, от залисия, той свали една саксия,
счупи стъклената ваза и „глупак” на Баро каза.
После е кухнята се сгуши и си мисли омърлушен:

„За свалената саксия
и за счупената ваза,
Боже, как ли ще ме бият,
как ли пак ще съм наказан!”

——————————

сп. „Детски живот”, г. 6, кн. 5, 1932 г.


ПАНЧОВОТО ВЕГЕТАРИАНСТВО

- Баро, братко, аз реших,
че е грешно месоядството; -
от сърце се обявих
за любовта и за братството!

И защо ли да ядем
агънцата или кравите? -
Аз доволен съм съвсем
от това, че мляко дават те!

Но това не се касай
за врабците и мишлетата…
От тях полза (то се знай!)
няма никаква. Проклетите!

Баро гледа и се смей:
- Панчо, мен недей ме мами ти!
Как котак ще преживей,
без да скита по таваните?

Теб от крави те е страх,
а стадата пазят кучета;
щом се приближиш до тях,
хубаво ще те научат те!…

——————————

сп. „Детски живот”, кн. 3, 1932-1933 г.