МИСЛИ И АФОРИЗМИ

Свежа Дачева

***
Дори и само защото всеки, освен живот, носи в себе си и смърт, ние сме отговорни пред вечността.

***
За завършените материалисти, също както за абсолютните идеалисти, действителността няма никакво значение.

***
Винаги, когато се опитваш да владееш другите - помисли, дали не изгубваш власт над себе си.

***
В основата на паразитизма лежи едно донякъде невинно и естествено чувство: аз - преди всичко друго.

***
Това, че светът е объркан и противоречив, е само провокация, само предпоставка за личността да постигне себе си.

***
Болшинството от хората живеят така, щото на всяка цена да избегнат срещата със себе си.

***
Жената е едно от редките създания на природата, които могат успешно да функционират и на дяволско, и на божествено ниво. Това е неизмерима отговорност, за която повечето жени са в невинно неведение.

***
Някои мъже плащат неадекватно висока цена, за да запазят детето в себе си, или да си възвърнат майките.

***
Толкова е трудно да се откъснеш от гравитацията на един кръг от свързаности, колкото е трудно да се „приземиш” в друг такъв. Пространството между тях е от космичен студ, безвъздушно пространство и мъртва материя. Това е като да прекосиш смъртта.

***
Внимавай в малкия кръг, който сърцето ти осветява. Там именно се случват най-важните за тебе неща.

***
Когато мисълта започне да разплаква - това е повече от чувство.

***
Всички хора, които са дълбоко чувствителни, минават през една особено болезнена фаза на страхливост, която има за основа деликатността. Важното е да не останат там, защото преодоляването на този комплициран страх може да ги направи мъдри.

***
Най-често врагът не се вижда, защото е вътре в самия тебе.

***
Докато все още не е открит способ за четене на мисли, запазвам вярата си в човека.

***
Има хора, които не могат да бъдат обичани. Те могат само да бъдат обожавани. Горките!

***
Често капката кръв, която пада от сърцето, е по-голяма от самото него.

***
Вдъхновението е като топлото движение на кръвта в жилите. Без него човек е мъртъв.

***
Ако искаш да се бориш с настоящето, прави го само чрез и за бъдещето.

***
Винаги, когато се уморя да смърт, приседна и си кажа: „Добре, и аз съм човек”, някой ме потупва по рамото и кротко, но решително ми казва: „Не. Ти си друго.”

***
Приказването на много умни приказки често е от страх.