ПАНЧО СТАНАЛ РИСУВАЧ

Змей Горянин

Кой би си помислил и вяра да хване,
че котакът Панчо художник ще стане!

Той видя да крие Иванчо боите
и се изнацапа със тях до ушите.

Видя на кревата чисто одеяло
и взе да рисува, като на листче бяло.

И изписа мишка тлъста и голяма,
хванала се здраво с двата крака в капана.

И как се зарадва, и как му допадна
тая мишка тлъста на душа му гладна.

Само да я гледа и ще се нахрани -
няма да се мъчи жива да я хване.

Ала леля Мара реши другояче
и добре наказа Панчо рисувача.

С жилавата пръчка тя го излекува
от злата му болест мишки да рисува.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 3, 1931-1932 г.