ПЕСНИ

Любомир Весов

***
Трептят във твоя девствен сън
желания несмели
като молитвен кротък звън
през утрините бели.

Там, в съкровени глъбини
разцъфват снежни лилии,
зоват заключени вълни
копнежи белокрили.

Там зло не сплита мрежа зла…
И твоите навети
отлитат с ангелски крила
към висините свети.


***
Ронете, бедни дървеса,
последни листи сухи -
топят се в сиви небеса
въздишките ви глухи.

И замълчаният простор
над вас неотразимо
тегней със ледения взор
на мъртвобяла зима.

Заспивайте, обвити в скреж
клоне - ръце що молят.
Знам: пазвата ви крий копнеж
по нова ярка пролет.

И възлеления ви зов -
молитва съкровена -
ще разцъфти пак със любов
през утрин вдъхновена.


***
Полунощен час звъни,
вихър вий и кърши клони,
веят злобни мрачини
натежнели небосклони.

Горък шип забиват те
във сърце - тревожна рана,
смутно болката расте
безутешна, непрестанна.

Няма брод, завой, ни път…
Жилят кремъни и тръни,
хоризонти не зоват -
в мрака жаден всичко тъне.

Кой ще ми дари живот,
светла мисъл, светла вяра?
Висне безответен свод,
разрушен немей олтаря.

——————————

сп. „Съвременна илюстрация”, година 5, брой 2-3, 1921 г.