МИСЛИ И АФОРИЗМИ

Свежа Дачева

***
Добротата на хората е толкова различна. Има доброта, която се възприема като лошотия. Има доброта, която се счита за жестокост. А има и злина, която прилича на доброта.

***
Всеки се ражда с по един стар човек в себе си. С годините постепенно се разсъблича лицето ни и показва истината за нас.

***
Мъката ни от това, че не ни разбират, е всъщност мъка от самотата.

***
Пътят на човека към Космоса: от мирова радост, през мирова скръб, до всемирно спокойствие.

***
Има преимущества, които могат да се окажат „ахилесова пета” и да променят живота ни в нежелана посока.

***
Докато е дете, човек е щастлив благодарение незнанието си относно съществуването на смъртта. Като възрастен той може да постигне щастието единствено и само чрез пълното и дълбоко осъзнаване на съществуването й.

***
Гледано отдалече ти се струва, че небето и морето се докосват и дори сливат на хоризонта, но колкото повече се приближаваш, толкова повече те поразява разстоянието помежду им. Често така е и със съпружеските двойки.

***
През младостта хората си приличат като зелените дървета в гората. Но ето, че идва есента и всяко дърво, по силата на вътрешните си закони, заприличва на себе си.

***
Единственото по-важно от това, през какво човек минава, е - къде остава.

***
Често изкривяванията, които виждаме у околните, са проекция на кривините у самите нас.

***
До средата си животът не е нищо друго освен процес на примиряване на духа с материята. По-късно би могла да се роди хармония.

***
Талант е, когато успяваш да бъдеш по-добър от самия себе си.

***
Най-сетне се научих да плача само с едно око. С другото - гледам право в очите на нещата.

***
Душите са като различно шлифовани диаманти, които твърдо и непоколебимо пречупват светлината - всяка по своему.

***
Като най-мъчителна лъжа се чувства опита преждевременно да изразиш някаква истина - усещаш истината в себе си, а колкото по се напрягаш, толкова по се оплиташ в лепкавите паяжини на приблизителността.

***
Понякога изникват такива бариери от собственото ми минало, които дори конете на днешната ми чувствителност не могат да прескочат.

***
Всичко, невидимо в момента за нас, което само за себе си е битие, за нас е част от небитието. Всеки от нас е самотно островче, което отстоява живота сред вечния и безкраен океан от смърт.

***
Тялото държи ключовете към душата.

***
Тези, които обичаме „без да знаем защо” и „въпреки всичко”, са верният път към най-скритата същност на съществото ни в момента.

***
Не забравяй, че винаги когато печелиш нещо, губиш друго.

***
Чистотата прави света голям. Мръсотията има свойството да го стеснява и затваря.

***
Отдавна подозирам, че страхът, подобно на много други негативни чувства, усещания и преживявания, съществува ката дървото, което ако не унищожим, а напротив - облагородим, ще ни донесе богати, незаменими и вълшебни плодове.

***
Сънищата са емоционална везна за претегляне и уравновесяване на душата ни.

***
Всеки човек е сътворен като остро оръжие, което в живота му волно или неволно се насочва към другите, най-често - към най-близките. Затова да не ни учудва, че преобладаващата музика в живота е военната.

***
Най-лошото на моментите в живота е това, че са кратки. Докато човек решава как да реагира или докато реагира прибързано и необмислено, те отминават безвъзвратно и… грешката е сторена. В този смисъл животът ни е низ от грешки, между които блестят тези, с които се гордеем: а именно - тези, които сме осъзнали и за които сме поискали прошка.

***
Да си късоглед в чисто физически смисъл може да бъде дар божи, особено за премного виждащите души.

***
Когато много са равни на времето си, е тъжно. Когато болшинството са равни на времето си, е страшно. Ако всички станат равни на времето си, това е отрицание на самото съществуване.

***
Бой се от хората, които любезничат. Колкото повече са любезни, толкова повече те мразят. Този техен стил разкрива избора на живота им: да мразят тебе, невинния ближен, вместо да осъдят себе си.

***
Признават те за съществуващ най-често чак след като си умрял вътре в себе си. Защото тогава си безопасен.

***
Да си истински свободен, преведено но човешки език, значи да си безкрайно самотен.

***
Човекът е като лодка, която вълните на случая ту приближават, ту отблъскват от брега на обстоятелствата.

***
Светостта и светците могат да съществуват само там, където връзките със смъртта доминират над тези с живота.

***
Времето е досадник, който, привидно приятелски, непрекъснато те потупва по рамото.

***
Докато мъжете се борят с природните закони, жените ги използват.

***
Не знам дали времето като цяло е циклично или линейно, но съвсем явно, в рамките на битието ни, времето сключва малки странни кръгчета с дълбок философско-емоционален подтекст.

***
Ако е вярно, че жената в своята естествена безформеност е подобна на водата, то другите й агрегатни състояния трябва да са пара и лед.

***
Когато решенията и принципите ти са в прекрасна хармония с мързела ти или с някой от другите ти пороци, усъмни се в правилността на тези решения и в непоклатимостта на тези принципи.

***
Алкохолът е благословено нещо: той подрежда обърканите ни мисли, които са за подреждане, и разпада изкуствено построените. Но само до онази граница, след която всичко се срива в мъгла и хаос. По това алкохолът си прилича с далекогледа: ако искаш да видиш ясно и надалеч, с прецизни движения трябва да го фокусираш.

***
Сякаш кучето приема най-хубавата част от душата на стопаните си и я пази на сигурно и чисто място в себе си.

***
Да живееш със сенките на нещата, вместо със самите тях - това е лицето на истинската смърт.

***
Ние сме птици и сигурно затова животът ни е скачане от клетка в клетка.