ПЪТИЩАТА НА МОЯ ЖИВОТ

Константин Н. Петканов

Из бележниците на писателя

Пътищата на моя живот не бяха отъпкани и равни, затова до ума и сърцето ми се докоснаха много неща - и лоши, и добри.

С много хора съм се срещал и разправял, много злоби съм преодолял и затова много от нещата са останали вътре в мене със скритите си светлини.

В този бележник не са отбелязвани и няма да бъдат отбелязани хронологични случки и събития, а само мигове от моята мисъл, събудена от ударите на сърцето ми.

Миналото, сегашното и бъдещето, тъй са се преплели в моя живот тези мигове, че е било излишно да полагам грижи да ги разгранича.

Щом аз съм живял, живях и още малко ще живея, значи, че и нещата в мене са живели, живеят и ще живеят и че линията е една - човешкият живот изцяло.

Когато бях дете, аз имах чувството, че нещата са много по-големи от мене, а светът - огромно, неизбродимо селище. На младини аз изравних нещата със себе си и светът стана арена, върху която дните и годините ми излязоха на борба с вечността.

А сега, на път към старостта, аз виждам само човека. Нещата - и малки, и големи - са вътре в него и няма друг свят, освен безкрайният и неизбродим свят на неговите мисли и чувства.

Опитах се да пиша романи. Сполучих ли? Не зная. Честно и със смирение се трудих. Ала човекът изпълни не само страниците на романите ми, но и всички кътчета на моето сърце.

Струва ми се, че човешките души са мъчно уловими птици. Техните постоянни светлини са винаги пред очите ми и тези светлини са най-голямата съблазън за мене.

И затова насочвам мислите си да ги догоня, разтварям сърцето си да ги приема в кръвта си и викам словото да им даде живот.