ГОСТ И МОСТ

Марко Марков

Гатанки

*
С буква „Г” е мил и драг
той на всеки ласкав праг,
с буква „М”от бряг до бряг
труди се дори и в мрак.
гост/мост

*
С „Б” ръката си подава,
свойски госта поздравява,
с „К” се кланя на морава,
мляко на детето дава.
брава/крава

*
С „В” била е тя незнайна,
преди миг открита тайна,
с „Ж” е нещо, от което
трепва радостно сърцето.
вест/жест

*
С „Ж” расте в поле богато,
по е скъпо и от злато,
а със „С” тресе се смешно,
сее ситно и безгрешно.
жито/сито

*
С „М” обича мед да лапа,
зиме сладко смуче лапа,
с „П” от страшен пек въздиша
и се грижи за сладкиша.
мечка/печка

*
С „Е” доброто твое конче
може да е вихрогонче,
с „Ю” го спира, без да ще,
недоволното дете.
езда/юзда

*
С буква „З” е скрито в замъче
бяло воденично камъче,
с буква „Д” от урагани
малките дръвчета брани.
зъб/дъб

*
С „ Ч” ни пита тя надута:
- Сладка ли съм или люта?
С „П” е ръчна гръмотевица
и ни плаши с пукотевица.
чушка/пушка

*
С „Г” в небето от засада
дебне, после тежко пада,
с „Б” гласче е не на птица,
а на бръмбар и мушица.
гръм/бръм

*
С „П” на двора то писука:
- Я храна ми дайте тука!
С „Б” в полета и гори
е лекарство без пари.
пиле/биле

*
С „Н” е странен, зърнест плод,
зрял под южен небосвод,
с „Д” е нещо без цена
като всяка добрина.
нар/дар

*
С „Ч” е дъхав и тревожен,
врял,кипял и в чаша сложен,
с „М” е месец мил и чуден,
хем безгрижен, хем отруден.
чай/май

*
С буква „З” блести и мами,
предизвиква разни драми,
с буква “Б” е дом за слаби,
но кресливи, диви жаби.
злато/блато

*
С „П” под слънце и звезди
е поставен,за да бди,
с „Т” най-светли думи блика,
вашата сполука вика.
пост/тост

*
С „И” е много точно следствие
и от радост, и от бедствие,
с „В” е малка единица
от войнишката редица.
извод/взвод

*
С „ Т” за люта спортна бран
от мнозина е отбран,
с „Д” е дълъг, мрачен син
на един добър комин.
тим/дим

*
С „О” храна е вкусна, знай,
най-обичана в Китай,
с „Б” е топъл, лекокрил
морски вятър тих и мил.
ориз/бриз

*
С „Ц” той радва стар и млад
с красота и аромат,
а със „С” е всичко, щом
е мечта, и път, и дом.
цвят/свят

*
С буква „С”, аз твърдо знам,
ни е малък, ни - голям,
с буква „П”, аз твърдо зная,
ни в средата е, ни - в края.
среден/преден

*
С „К” вълнува се и зрее,
в него хляба ни живее,
с „Г” говори, умно спори,
пее, вика и бърбори.
клас/глас

*
С „М” е сладък - и златист
като слънчев лъч на лист,
с „Л” обаче е сребрист
и е хрускав, щом е чист.
мед/лед

*
С „Я” е множество крилато
май наесен най-богато,
а със „С” е единичка
с нули две в една редичка.
ято/сто

*
С „Д” е кръгъл и червен
като слънце в топъл ден,
с „К” е скършен край на хляб,
яж и няма да си слаб.
домат/комат

*
С „ В” е бяла - и споява
тухлите в прегръдка здрава,
с „Ж” как бляска само вижте
нощем в будното огнище.
вар/жар

*
С буква „Ш” боде детето
край гората и в полето,
с буква „Щ” държи прането
да не хвръкне към небето.
шипка/щипка

*
С „П” се стрелка - и се вие,
щом към връх вървите вие,
с „К” край ручейче отмора
дава на добрите хора.
път/кът

*
С „ Е” сезон е много щедър,
днес - намръщен, утре - ведър,
с „Я” дърво е, светла стряха
за човек и птица плаха.
есен/ясен

*
С „М” изгрява цвете алено,
над пръстта от Бог запалено,
а пък с „Л” е течност бяла,
над боята заблестяла.
мак/лак

*
С „П” пред къща и край цвете
кани хората: - Седнете!,
с „Л” предълъг нос протяга,
на цветята дъжд предлага.
пейка/лейка

*
С „К” рогата и брадата
тя катери се по ската,
с „Л” по колче се катери,
а Лисана се чумери.
коза/лоза

*
С буква „В” лети и трака,
знае, пътникът го чака,
с буква „З” се зеленее,
но до зимата живее.
влак /злак

*
С „О” земята морна мръщи,
за да има хлебец в къщи,
с „Б” браздата родна брани,
гони гостите незвани.
оран/бран

*
С „П” за всеки е един,
вечно чака блуден син,
с „В” е винаги опасен
в мрачен ден и в ден прекрасен.
праг/враг

*
С „И, но кратко” е кафява
течност, рани заздравява,
с „Б” чевръсто дупки прави,
за да носим дрешки здрави.
йод/бод

*
С „Ч” е метната през рамо,
в нея мен ме няма само,
с „М”, щом в бяло засияе,
знам, на чичо доктор тя е.
чанта/манта

*
С „О” превръща се без шум
в сив, красив, но зъл куршум,
а със „С” по твоя друм
много вещо дава ум.
олово/слово

*
С буква „Ш” е, грешка няма,
покривче от плат и слама,
с „К” дете е на небето
и е майка на морето.
шапка/капка

*
С „ Л” гората оглушава,
тя, горката, онемява,
а със „З” за помощ глас е
и отправен той към нас е.
лов/зов

*
С „ Ф”се грижи за косата,
виж, помага й машата,
с „П” на стълбичка мечтана
плаче, а пък е засмяна.
фризьорка/призьорка

*
С „К” е дете на детето голямо
и вече може да казва „Мамо”,
С „Ф” е надута и горделива,
но да се перчи не й отива.
кукла/фукла

*
С „Р” ,от ХХ век роден,
той замества теб и мен,
с „Х” , извит като въпрос
той замества нечий нос.
робот/хобот

*
С „Х” висок и многостаен
те посреща в град незнаен,
с „М” по-нисък и нехаен
среща те на път безкраен.
хотел/мотел