КАКВО ТРЯБВА НА ДЕТСКАТА ДУША

Иван Арнаудов

откъс

Единственото почти безукоризнено детско списание у нас, което запълня действително една празнота, е „Светулка”, редактирано от Г. Стоянов.

Когато разгърне човек страничките на коя да е книжка от него, от тях лъха една преснота, едно ободряващо дихание, което тъй допада на детската душа.

Там няма разните изкуствени каканижения на разни дребни поетчета, нито разкази за таласъми и привидения, които закореняват в детската душа вдъхнатите стари предразсъдки.

И ако има у нас истински подражатели на едно истинско стремление да бъдат носители на хубавото - пътят е този за тях.

Какво трябва на детската душа? Живот, преснота, подтик към правилно познаване доброто и злото.

Едно списание трябва да поднася на децата букет от произведения, в които блика истинско чувство наред с прокарването на правилен морал, естетическа наслада и позив към труда.

Съкровищницата не е сухото декадентство. Съкровищницата е детската душа. Гребнете от нейния кристален извор една прясна струя и влейте я пак в детската душа - ето истинското благо за създаване разумни чувствуващи бъдещи хора.

——————————

в. „Съзнание”, бр. 20, 1905 г.