„ЖИВАТА ЛЕГЕНДА НА ОХРИД” ОТ НИКОЛА ДЖЕРОВ

Борис Наков

“Живата легенда на Охрид” от Никола Джеров, София, 1934 г.

Тая малка книжка представлява един вдъхновен очерк върху Св. Климент. Сбито и образно авторът рисува духовния образ на охридския светец и покровител.

Подчертавайки голямото, народно обаяние към личността на Климент, той правилно бележи, че неговият живот днес е една легенда.

С редица примери Н. Джеров ни сочи колко народът и до днес тачи паметта на светеца.

Стар охридски обичай е, напр., в името на Климента да се „проси” за бедните; населението сляпо вярва в целебната сила на неговите мощи.

И в днешните трудни времена за стария Охрид авторът вижда надеждата за бъдещето само в горещите молитви, отправяни към свети Климент.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 7, 7.11.1934 г.