ТВОРЧЕСКОТО ДЕЛО НА БОРИС ДЕНЕВ

Сирак Скитник

Преди няколко дни художникът Борис Денев, без шумни тържества и парадни внушения, отбеляза с уредбата на една изложба в галерията „Аксаков” 6, своята 25 годишна творческа дейност.

Денев е един зрял, оформен вече художник, с утвърдени достойнства, с утвърдено въздействие върху публиката, с определено място в историята на нашата съвременна живопис - неведнъж съм писал за достойнството на неговата живопис, за живото му чувство към земята и специално към българската земя и за влиянието му в нашата пейзажна живопис.

Но нещо друго трябва да отбележим днес: подвига на художника. Преди 25 години Денев, като млад селски учител прави първата си изложба.

Оттогава до днес пътят му, при нашите убийствени условия, е бил упорита борба за хляб, и борба за оформяване на личен стил, за отгатване на личен стил, за отгатване на тайните на изкуството.

25 годишна дейност, подплатена от честна мисъл, будно обществено чувство и колегиална търпимост, редки за нашата действителност.

Ако неговите картини ни показват красотата и легендата на нашата земя, човекът и работникът Денев ни показва ценностите на българския дух, когато истината и красотата станат негов култ.

——————————

сп. „Завети”, г. 1, бр. 7, 1934 г.