ЕДИН ПРИЯТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ

Фани Попова-Мутафова

В нашето положение на унизен, несправедливо онеправдан народ, всеки най-малък лъх на симпатия и сърдечност, дошъл ни от запад, има голямата цена да събужда в сърцата ни порив на бодрост, повишено самочувство и нови надежди.

Италия е една от страните, в която можем да наброим най-много ценители. един такъв възторжен приятел - за жалост твърде малко познат у нас - е и г-н Корадо Роси.

Новелист, журналист и театрален критик, сътрудник на много видни италиански, френски, унгарски и американски вестници, г-н Роси има в ръката си едно от най-мощните съвременни оръдия за защита и пропаганда - своето перо на вещ литератор, с което той безкористно служи за по-близкото културно сътрудничество и опознаване между България и Италия.

С многобройните статии върху България: „Розовата долина”, „Съвременни български писатели”, „Българските художници”, „Коледа в България”, „Добродетелите и значението на българския народ”, „Отглеждането на българската роза” и пр. г-н Корадо Роси доказва добрите си чувства към българите, изразени в думите му: „Дълбоко ценя честността, твърдостта и храбростта на българския народ”.

Освен това, през 1924 г. г-н Роси е изпращал от София политически статии от София статии до вестниците „Секоло” и „Стампа”, в които горещо защитава националната ни кауза.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 3, бр. 117, 30. 05.1931 г.