КОЛЕДА

Иван Карановски

Какви са тия гласове?
Тоз весел шум и песни?…
Звездите - златни цветове -
тъй хубави и мили -
не са се още скрили
в просторите небесни.

Шумът на радост приближи,
премина край стобора
и дома светнал окръжи.
Вратата се удари -
и ето, коледари
запяха вън на двора:

„От Бога идем с благослов
тоз дом покров да стане
на здраве, щастие, любов!
Ой, Коледо, коладе,
мой Коледо, коладе…
Честито, драг стопане!”

——————————

сп. „Венец”, кн. 3-4, 1930-1931 г.