ТЕМЕНУЖКА

Цанко Церковски

Теменужке,
мило цвете, -
дай си, дружке,
листовцете;

и стълбцето,
и цветеца,
и челцето,
и венчеца;

дай да ти се
полюбувам,
да те сладко
поцелувам.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 4, 1905 г. Подписано: Цанко