МАЙЧИНА ПЕСЕН

Борис Маковски

МАЙЧИНА ПЕСЕН

Спи, мой сладък, спи, мой малък,
и ще имаш скъп подарък,
щом престанеш да говориш,
и очите си затвориш
ще те грее във градина
малка, ясна месечина
и ще видиш, на редици,
как ще дойдат златни птици,
с песнички на твойто рамо
да заспят. Ще трябва само
да посегнеш със ръчички,
за да бъдат твои всички.
И ще заблести светулка
на челото ти. И люлка
нависоко ще те дига
като в мъничката книга,
дето се разказва още
как в такива светли нощи,
ако е добро детето,
дядо Господ от небето
с дълга пръчица ще брулне
и звезда ще му търкулне -
спи, да имаш тоя чуден
дар, не трябва да си буден.

——————————

в. „Пътека”, бр. 8, 1933-1934 г.


ЕЖКО БЪРЗОБЕЖКО

Три дни и три нощи кума Лиса
не лежа в леглото си, а писа -
и когато свърши свойто тежко,
силно писане повика Ежко,
който беше за дърва в гората,
и му даде торбичка с писмата,
поглади го по гърба бодливи
и му рече с думи милостиви:

- Слушай, свате, много ми е скука
да живея като дива тука,
затова отдавна съм решила
и програма вече наредила:
утре, пред великденските пости,
да ми дойдат сродници и гости
на модерни танци и забава,
със вечеря - Бог каквото дава.

Моля ти се, тръгвай още днеска,
дори може да не спиш нощеска,
та обходи храсти и падини
и намери моите роднини,
де когото стигнеш и застанеш
за празника ти да го поканиш,
който може, нека дойде с булка,
който може, да вземе цигулка.

И зарадван от честта голяма,
става Ежко и пътя поема
работата по-бързо да свърши,
на Лисана хатър да не скърши,
и потъна в горските пътеки,
за да стигне рано, и на всеки
поканата да даде на време
и веднага отговор да вземе.

Тъй вървеше ден и нощ, додето
мина пролет и настана лято,
и залисан в грижа, не усети
как довтаса есен с дъждовете -
оставаха още три поляни,
та и кумчо Вълчо да покани,
но докато стигна тамо, цяла
бе земята вече побеляла!

——————————

в. „Пътека”, бр. 9, 1933-1934 г.


ЗИМА ИДЕ!

Още златно слънце грее,
но земята леденее

и въздиша, а додето
тъжен гледам над полето,

само сухи листи слитат
или врабчета прелитат

нависоко, да ги види
дядо Господ. Зима иде!

——————————

в. „Пътека”, бр. 10, 1933-1934 г.


ДЕКЕМВРИЙ

Няма слънце, нито птички,
само в пустото поле
черни гарвани, самички,
са размахали криле.

А над Витоша и Люлин,
скрити в сивите мъгли,
за очите ни забулен -
непрестанно сняг вали.

И полето, запустяло
вече с песен не зове.
Скоро всеки град и село
ще потъне в снегове.

Ще заплачат ветровете,
но ще бъдат чудни дни:
хей, дечица, пригответе
свойте мънички шейни!

——————————

в. „Пътека”, бр. 11, 1933-1934 г.


ЗИМНА ПЕСЕН

На Гошо

Хей, шейна-шейнице,
пъргава сестрице,

отнеси ме леко,
леко, надалеко

долу край реката,
дето са децата,

сбрани на пързалка -
бързай, моя малка

пъргава сестрице,
хей, шейна-шейнице!

——————————

в. „Пътека”, бр. 12, 1933-1934 г.


ПАКОСТНИЦА

Боже, колко лоша стана
мойта шарена Писана,

нито дреме, ни лежи -
но когато заснежи,

тя минава бавно в двора
на съседа, край стобора

дебне, после крадешком
влиза в неговия дом,

и се скрива на мазето
в синкавия ъгъл, дето

е събрана зимнина,
за децата, и храна.

Там остава тя, богато
да се храни, докогато

дойде старият съсед
и започне, зъл и блед,

с тънка дрянова тояга
по гърба да я налага,

та да я прогони вън,
дето, като в страшен сън,

подир нея се премятат
камъни или дървета,

докато прескочи, в миг
с диви писъци и с вик

заснежената ограда -
но на нея туй се пада:

щом обича да краде,
вместо мляко, бой яде!

——————————

в. „Пътека”, бр. 13, 1933-1934 г.


НОВА ГОДИНА

Зад гората, дето
вечерта е синя,
слиза от небето
новата година.

Слиза и люлее
сребърна торбичка,
а във нея грее
весела звездичка.

Грее и говори
вредом по земята:
който ми отвори
тази нощ вратата,

и към посегне
и с ръчица хване,
малък ще си легне,
но голям ще стане!

——————————

в. „Пътека”, бр. 15, 1933-1934 г.


ДЯДО КОЛЕДА

Дядо Коледа пристига
и ви носи като дар:
весели играчки, книги
с приказки за снежен цар
или за джуджета мъдри
сбрани до магьосан бряг,
с розови ръце и с къдри
бели като преспи сняг.

Той ви носи нещо ново
от летеца Бибиян,
и войници от олово
и мъничък барабан,
а във своята торбичка
той за всичките е крил
чуден блясък от звездичка -
и елхови клонки свил.

Всеки трябва да го чака
и посрещне шепнешком,
весел и невидим в мрака,
той ще влезе в всеки дом,
а когато си отиде
и се скрие в своя път,
който иска нека види
стъпките му по снегът.

——————————

в. „Пътека”, бр. 16, 1933-1934 г.


ЖЕЛАНИЕ

Искам да порасте
хубав, да личи
с разум, да са ясни
двете му очи.

И да бъде щедър,
и да стане тих,
като летен ведър
вятър, като стих.

Да расте, когато
види във зори
слънцето и като
слънце да гори.

И да го закриля
с ангелски крила
Божията сила
за добри дела.

——————————

в. „Пътека”, бр. 17, 1933-1934 г.


ЗИМНА ГОРА

Зима е - не чу ли,
дори и насън,
хладен вятър брули
дървесата вън,
дето заснежени
белите мъгли,
зли и уморени
дремят! Сняг вали.

А снегът се рони
тихо, нощ и ден,
но и тия клони
скрити в сняг студен
чакат и се молят
в свойта самота,
да се върне пролет
с песен и листа!

——————————

в. „Пътека”, бр. 19, 1933-1934 г.


ФЕВРУАРИЙ

Снегът навън е чист и бял -
и с побелели клони кимат
тополите. Добре дошел,
добре дошел и тая зима,
та в моя сън да донесеш
звезди, които ти сънуваш
и на прозорците със скреж
цветя и птици да рисуваш!

Ала кажи на свойте дни
и свойте нощи, като лани
да не заспиват в равнини
и в заснежените балкани,
защото тръгнала от юг,
макар че още не се види,
ще дойде пролетта - със друг
живот и тя след тебе иде!

——————————

в. „Пътека”, бр. 20, 1933-1934 г.