ДЕЦА И СЛЕПЕЦ

Александър Кипров

ДЕЦА И СЛЕПЕЦ

Деца, деца, недейте бяга
от тоя беден сиромах!
Недейте има вие страх,
че ходи гърбав със тояга!

Деца, ах, няма нищо страшно
до него близко да сте вий:
със тая сопа той не бий;
подайте нему хлебец, брашно!

И него майка е родила,
и той е човек като вас,
но горки проси между вас,
че шарката го ослепила!…

Деца, смилете се, защото
доброто е добро за вас!
На тоя беден всякой час
и Господ гледа от небето.

——————————

сп. „Пенкини картинки”, г. 1, кн. 5, 1904 г.


ПТИЧКА

Хвъркай, птичко, хвъркай леко…
По небето без следа,
от земята надалеко
ти поне на свобода!…

Че животът на земята
е изложен на беда;
хвъркай, трепкай си крилата
ти поне на свобода!…

——————————

сп. „Пенкини картинки”, г. 1, кн. 6, юни 1904 г.