ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА МИСТЕР ВИЛИЯМ

Змей Горянин

Край Нил е въздухът горещ
като във нажежена пещ
и всички плават за прохлада
и за почивка, и наслада.

Веднъж и мистер Вилиям
излезе да поплава сам,
да се поразхлади в водата;
видя той островче в реката.

- Ще си почина малко там! -
каза си мистер Вилиям
и като млад спортист юначен
на островчето се покачи.

Но шава тази мокра пръст -
навярно става земетръс!
Ах, ужас! Ето, из вълните
изплават две очи сърдити.

Плувецът наш надава вик
и към брега се спуска в миг,
сърцето му замира в страх,
а звярът се тресе от смях.

За остров мистер Вилиям
взе този стар хипопотам -
но… оттогава се зарече
и в вана да не плува вече.

——————————

в. „Пътека”, бр. 6, 1934-1935 г.