И АЗ ЩЕ ПОПЕЯ…

Георги Стоянов Пейчовски

Кръшна песен,
деца мили,
аз ще ви запея;
огън-думи
ще изкажа,
глас ще разлюлея…

Да се чуе
надалеко,
чак през девет града: -
как живее
и се труди,
как неволник страда;

как е лошо
да останеш
сирак на година;
да се скиташ,
да гладуваш
по черна чужбина!…

А след мене,
деца мили,
вие пък попейте;
буйна младост,
светла радост
вий тогаз възпейте!

Ех, желал бих
да забравя
теглила отровни,
с звучна песен
да заглуша
спомени безбройни!…

Деца, пейте
на разтуха;
после аз ще пея,
огън-думи
ще изкажа,
глас ще разлюлея!…

——————————

сп. „Светулка”, кн. 4, 1906 г.