ЗАЯК И ТАРАЛЕЖ

Цани Гинчев

Таралеж

Добра среща, Зайо Байо,
към къде забърза?
Де, кажи ми нещо ново -
грижи недей върза!

Заю

Остави се, байо Ежо,
ходих до реката:
намислил бях да се хвърля
вече в водата!

Таралеж

Що си патил? Я кажи ми,
да скачаш в водата?
Какво ти е дошло, Байо,
лошо до главата?

Заю

Омръзна ми, байо Ежо,
тоз живот проклети;
кой завърне, кой превари -
мен гони клети!…

Таралеж

А защо се не удави?
Или се уплаши?
Или някой те избави?
Кажи: ний сме наши!

Заю

Имало е и от мене
още по-страхливи:
бояли се и от мене
жабите крекливи!…

Щом видяха, че се спущам
горе от гората,
зацапаха ги чувам:
хвърлят се в водата!

И си рекох: като има
по-плахи от мене,
луд съм, ако не захвърля
туй зло намерение!…

—————————–

в. „Поточе”, бр. 8, 1931-1932 г.