ИЗИГРАНИЯТ РИБАР

Хенри Левенсон

Рибарят Ян със мрежа във ръка
седи над бистрата река.
Зад него Джо и Джим стоят
и нещо лошо му кроят.

Той дърпа мрежата засмян
и вижда в нея тлъст шаран,
но зад гърба му в тоя миг
подскача хитрият смешник.

Премята се горкият Ян
и, виж, че тлъстият шаран,
Бог знае вече как
отива в Джимовий калпак.

Избягват бързо Джо и Джим:
- Чудесно ще се нагостим! -
а нека вика клетий Ян,
той пак остава изигран.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 3, 1919 г.