ДЕТСКА МОЛИТВА

Моско Москов

ДЕТСКА МОЛИТВА

Настана вече мрачна есен,
наметна покрив сив над нас;
намръщен, виси свод небесен
с мъгли, със бури, с дъжд и мраз.

Погребва всичко мрачна есен,
в поля не виждат се цветя,
в гора не чуй се вече песен,
ни радост. Всичко там замря.

Но, Боже, чуй сърце ни клето:
пощада имай ти към нас;
дано запазиш туй, което
теши ни в тоя мрачен час.

Дано запазиш ти в душа ни
надежда пак за благи дни;
дано о, Боже, скоро стане
промяна в наште съдбини.

Дано след тази мрачна есен
светлик отново възсияй;
да гръмне пак сред нази песен
на мир, на радост в роден край.

——————————

в. „Славейче”, бр. 2, 1938-1939 г.


ПТИЧЕНЦЕ НА ПРОЗОРЕЦА МИ

Не плаши се, птиче мило,
не плаши се ти от мен;
вънка всичко се смразило
в тоя мрачен, зимен ден.

Вред покрита е земята,
няма зрънце тук по нас,
по горите, по полята -
там владее само мраз.

Птичко мила, тук при мене
ще намериш топъл кът,
докат минат тез студени
бури, хали и снегът.

Щом настане пролет цветна
с слънце, с песни и зари,
ти ще можеш си отлитна
в твойте хубави гори.

——————————

в. „Славейче”, бр. 5, 1941-1942 г.