„В МЕЧАТА ПЕЩЕРА”

Владимир Русалиев

предговор

Авторът на тази малка книга - Васил Дунавски - е още млад и неизвестен. Напечатал е досега само няколко стихотворения и разкази в някои от най-добрите наши детски списания, които с готовност му разкриха своите страници.
Тези стихотворения и разкази обърнаха внимание на всички. Написани с топли вдъхновение и искреност, те говорят за несъмнено дарование на младия поет.

Васил Дунавски е син на бедно семейство. Още от дете той познава неволите и страданията и сам се бори с бурите на суровия и безрадостен живот. Той става слуга, овчарче, бояджия, вестникопродавец, скитник из улиците на големия град, където преживява много беди и изпитания.

Но и в най-горчивите дни на живота си той не е изгубвал вярата си в по-светлото бъдеще. И никога не се е разделял от книгите. Те са му били единствените другари. И само те са му носили светлина в мрака на страданията.

Още от тези години Васил Дунавски сее научил да обича хората. И затова всичките му произведения, тези, които е печатил и онези, които е приготвил за печат, са изпълнени с дълбока човечност, с милосърдие и почит.

Тази малка книга е историята на един сирак. И всичко е разказано с майсторство, с размах на голям художник, който само с няколко линии дава цяла картина.

Затова тази книга ще се чете с увлечение. Тя ще трогне сърцата на малките читатели. Те ще притаяват дъх над много нейни страници и съдбата на малкия сирак, на щуреца и на техните другари ще им стане близка.

А това е най-хубавата награда за всеки автор.

27 септемврий 1938 год., София

——————————

в. „Барабанче”, бр. 18, 1938-1939 г.