РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Васил Узунов

Тиха нощ. Блещят звезди.
Хор небесен песен лей: -
„Отрок чудесен се роди,
в радост целий свят немей…
На децата ще е той
слънце сияйно в мрачни дни,
в бури страшни благ покой,
мил другар през младини.”

——————————

„Книжици за деца”, кн. 1, декември, 1920,
коледна притурка на сп. „Църковен вестник” и сп. „Духовна култура”