ОБЛАК

Елин Пелин

На Витоша на гръдите нежни
облак пренощува -
на утрото дигна се в небето
и далеч отплува.

Гледа Витоша премяната си скъпа,
оросена в сълзи…
Ах, защо си през нощта ти плакал,
мой облако бързи?

——————————

сп. „Чавче”, бр. 1, 26 октомври 1913