ЧАКАЙКИ ИСТОРИЯТА

Звонко Танески

превод: Лалка Павлова

ЧАКАЙКИ ИСТОРИЯТА

Пред краката ми - седи пес и нервно маха опашка,
вдигнал в очакване глава към мене,
аз пък съм изпружил врат
и гледам звездите над мене.

Близко сме. Той може би предусеща
защо новите звезди мълчат.

Само когато сме заедно забелязваме
и нашите непознати съзвездия.
И се ориентираме според тях.

Двамата сме решили
да дочакаме своята история.


ПРАВОПИСНО МЪЛЧАНИЕ

Имам твоя мобилен номер,
трите твои е-мейл адреса,
но за съжаление, нямам твоите бръчки на челото
и проход да вляза в твоите сънища.

Затова не идвам, не пиша и не сънувам.
Все се плаша от нежелания отговор.
И се надявам, че в твоето мълчание неотдавна
имаше правописна грешка.


НАЖЕЖЕНИ ИГЛИ

1
Дните са игли под дългите нокти,
болни предчувствия
в недоспалите мигли,

под стъпките строшени огледала,
надвили
дори умората до прага на костите,
дори до истината
да знаеш,
че най-тежко е
да разсъждаваш над нищото.

2
Любовта е като лепило,
щом изсъхне, става твърда.

Друг човек можеш да отблъснеш,
друго сърце - трудно.
Когато сърцето ти е скършено,
все пак не ти е строшена още главата.

С нажежени игли не се шие,
ще се скъса конецът.