ПРОЧИТ НА ДВЕ ИСТОРИОГРАФСКИ ФИКЦИИ

Доц. д-р Звонко Танески

Монографията „Стефан Стамболов: един образ - две творчески визии” от Лалка Павлова е една добре написана книга, особено потребна в днешно време, когато политическата слепота и популисткият дискурс доминира във всички сфери на обществения живот.

Авторката си е поставила за задача обективно да обгледа и оцени фигурата на Стефан Стамболов, познат български писател и държавник от миналото, представен в романите „Ангел или Демон” от Александър Томов и „Стефан Стамболов: воля за държава” от Бойко Беленски.

Фигурата на Стефан Стамболов в досегашната историческа рецепция в България е разкрита пределно бурно, контрастно спрямо черно-бялата призма на коментираните събития, свързани с неговия живот и дело.

Все пак Лалка Павлова настоява неговият профил да бъде разглеждан в по-широк контекст, съобразявайки се и следвайки най-важните параметри и извори, които несъмнено ще допринесат за доосветляване на неговия лик, защото, както всяка монета, и истината има две страни.

Павлова не иска да заема лична позиция или да налага нечие мнение, тя си поставя за задача да намери истинската среда между двете творчески визии на писателите Томов и Беленски.

За тази цел Лалка Павлова помества в монографията си и по-големи откъси от романите на Томов и Беленски за Стамболов, като съпоставя установеното за тяхната композиция и прочие.

И ако нейната монография не претендира за някакъв висок академизъм, то тя е едно навременно четиво за всички любители на литературата и литературната наука не само в България, но и в другите държави, където се изучава българистика.

Необходимо е да бъде използвана от студентите по български език и книжовност, които в нея могат да видят сериозна и добре обоснована съпоставка на два романа, да видят един извисен начин на прочит на две историографски фикции с оглед на това как фактите от реалния живот на Стамболов се превръщат в художествен образ.

Пожелавам успех на книгата сред читателите, на авторката пожелавам още много такива произведения, а на издателството му честитя изданието.