Димитър Страшимиров

Димитър Тодоров Страшимиров, български писател, историк, публицист и общественик, е роден на 20 декември 1868 г. в град Варна. Брат на писателя Антон Страшимиров и политика Тодор Страшимиров. Завършва гимназия във Велико Търново (1886). Следва литература и история в Берн, Швейцария (1893), дипломира се с докторат по литература. Развива активна обществено-политическа дейност. Работи като учител първоначално в Разград, а по-късно в Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Директор на българското училище в Сяр и на класните училища в Пловдив и София. Редактор на сп. „Съвременник” (1889-1890). Като член на БЗНС е избран в състава на Постоянното присъствие на партията (1911-1914). Депутат в V ВНС (1911) и в ХV ОНС (1911-1913). Директор на Народния театър (1914-1917). Спомага за развитието на театъра и на българското архивно и библиотечно дело. Главен библиотекар и завеждащ Архива на Възраждането (1922-1923 г.). Директор на Народния театър (1927-1929), заместник-директор на Народната библиотека (1930-1935). За пръв път печата стихове във в. „Напред”, редактиран от Г. Кърджиев. Събира документи и осветлява важни моменти от Българското възраждане. Публикува голям брой студии и статии в „Българска сбирка”, „Мисъл”, „Искра” и др. Автор на книгите „Южни сонети” (1894), „Христо Ботев като поет и журналист” (1897), „Критици и драскачи” (1901), „История на Априлското въстание” (т. I-III, 1907), „Архив на Възраждането” (т. I-III, 1908), „Силует” (1909), „Пред едно съдбоносно посегателство …” (1911), „Врази” (драма, 1912), „Сред мрака” (роман, 1901), „Раковски и неговото време” (1924), „Любен Каравелов” (1925), „Офелия на българска сцена” (1926), „Левски пред Къкринската голгота. История и критика” (1927, 1991, 1995), „Васил Левски. Живот, дела и извори” (т. I, 1929), „Наченки на българското революционно движение” (1931). Умира на 2 март 1939 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

ПРЕДГОВОР/ брой 98 септември 2017


За Димитър Страшимиров:

Д-Р ДИМ. Т. СТРАШИМИРОВ/ автор: Д. Б. Митов/ брой 98 септември 2017