САМО ЧУДЕСАТА СА НАПЪЛНО ЧУДЕСНИ

Тодор Бакърджиев

В оптимизма на раждането винаги има старо отчаяние.

Контрастът е най-видим в сближаването.

Пътищата към житейските катастрофи са повече от необходимите.

Понякога най-добрата реакция е да бъдеш реакционер.

Опиянените от живота също са застрашени от махмурлук.

Не можеш да държиш на дистанция неизвестността.

Милиони не разбират от дума, а искаме да четат.

Ева е направена от ребро Адамово - навярно плаващото.

Някои така пазят здравето си, че не им остава време за нищо друго.

Безгрешният духовен компас е кръстът.

Манията за величие често прераства във величие на манията.

Няма как всяка жаба да си знае гьола, когато тресавището е общо.

Не всеки си избутва живота - някои го теглят.

Няма съразмерно отчаяние, както не съществува точен оптимизъм.

Човекът се влюбва дотогава, докогато обича себе си.

По пътя на истината повечето сме инвалиди.

И да живеем като задочници, умираме редовно.

Човекът винаги ще е зависим от мечтата за независимост.

Най-силната хватка в житейската борба е прегръдката на смъртта.

Животът е спектакъл без бис.

Когато дълго съпоставяме нещата, се появява нищото.

Който много се ослушва, трудно чува главното.

И най-лекият живот е смъртоносен.

Освен че не знаят къде да поставят запетайките, много политици нямат и гледна точка.

В маратона на житейското време шампион е последната секунда.

Казаното накъсо остава по-дълго в паметта.

Никой край не е напълно доказан.

В крайна сметка всичкото е неизчислимо.

Спомените са опит за удължаване на живота.

Второто “аз” е по-първично.

Суровото възпитание изпича характера.

Времето е път, по който правим и магистрални грешки.

Ако народът е недохранен, защо са толкова много рекламите на тоалетна хартия?

Някои народи, освен че са прокълнати, са и проклети.

Лоялните към алкохола пият порядъчно.

Оптимизмът изисква все по-често да си затваряме очите.

Животът рядко ни е по мярка - повечето неща го скъсяват.

И между задраскващите има драскачи.

Несигурността на щастието го прави обикновено доволство.

Важните неща са малко - едно от тях е да не важничиш.

Непреклонните рядко дочакват преклонна възраст.

Видяха му сметката, без да разберат в коя банка е.

Дърпащите конците не могат без марионетки.

Една от крайностите на живота е дълголетието.

Склонни сме да наричаме греховете грешки, а грешките - опит.

Дяволът не спи, но приспива.

Голямата жизненост не ни прави по-малко смъртни.

Историята ми говори, че всяко бъдеще заеква.