ЩЕ ПИЯ ШАМПАНСКО

Милена Обретенова

Тази вечер ще пия шампанско.

Ще сложа най-красивата, празничната, искрящо бяла покривка. Ще подредя най-красивите, старомодни кристални чаши - да заискри в тях празничното питие. Ще запаля свещ - за повече атмосфера.

Тази вечер, няма начин, ще пия шампанско.

За малкия си син, приет в престижна специалност в престижен университет. За малкия си син, себедоказал се напук на образователната ни система през последните години.

За големия си син, завършил същия университет. И ще разсъждавам умилено за традиция. За големия си син, който тази вечер ще вдигне, надявам се, чаша със шампанско в далечната Невада.

Тази вечер ще пия шампанско.

За себе си. С красиво-смешничкото родителско самодоволство, че моите прекрасни гарджета са такива благодарение и на мен. Простено да ми е!…
Тази вечер ще пия шампанско.

Ще прогоня разума. Ще отпусна юздите на мечтите. Ще ги оставя да се носят с пулсациите на неразумното, изведнъж подмладило се сърце. Цял един ден на мечти! - ту плахи, ту галопиращо-безумни. Мечти красиви, като гейзер от балончета в кристална чаша с шампанско: Синът ми ще учи в България. Синът ми иска да живее в България. А може пък и да успее?!…

Тази вечер, подарявам си я!, ще пия шампанско. И няма да мисля за утре, когато разумът трезво и безсърдечно ще изтласка сърцето на втори план. Разумът ще опита да надделее с трезви аргументи. Разумът ще започне да пука мечтите с лекота, като балончета от шампанско.

Ще започне лека-полека. Ще ми припомни за пристъпващата за втори път пустота, когато детето ти напуска дома.

Ще усили натиска. Ще ми припомни, че и преди 10 години, когато големият ми син тръгна да учи, бях изпълнена с надежда.

Ще стане безжалостен. Ще ми припомни, че дипломата на икономист не послужи на съпруга ми. И моята филологическа не ми послужи, докторската също. Не помогна дипломата и на големия ми син… Изгладувани и заслужени дипломи.

… Плача ли? Ама съм и аз!… Плискам очите си с вода - нали трябва да притичам до магазина за шампанско?! Още е днес!

…Белоснежната покривка е застлана. Кристалните чаши са на масата. Свещта също.

Тази вечер ще пия шампанско. С надежда за надежда. Все още е днес.

Тази вечер ще запаля свещта. Дали за атмосфера? Или по-скоро с неизказана страстна молба?

За себе си. За децата си. За народа си…

07.07.2017