ДОСЕТЛИВОСТ

Иван Карадачки

ДОСЕТЛИВОСТ

Красят началнически кабинети
велики имена
в рамкосани портрети.

И всеки властник нов гълчи:
- Не ги местете,
петното старо ще личи!
А тъй ни пазят…
гърбовете.


***
Колкото и сложно да се смята,
резултатът
винаги е прост:
няма да почувствува земята,
който не е ходил бос!


***
Въпросът за земята
е важен
наравно с въпроса
за семето!

А всичко останало -
каквото да кажем,
зависи само
от Времето….


***
В обществото, което строим
и се мъчим
да го опишем,
неконкурентната личност
е синоним
на поет, насила станал
излишен…


***
Сам се чудя и мая,
нямам представа
за какво напрягахме ум
и проливахме пот?…

Ако всичко в този живот
се продава,
как да наричаме
този живот?


***
Човекът - верен като куче -
е жив пазарен интерес:
неуките на ум го учат,
а подлеците пък - на чест!

И взрял се в бъднината близка,
съвременникът ни Поет
не може - даже и да иска! -
да има светъл светоглед.


БАЛАДА ЗА НОЩНАТА СТРАЖА

Нощ е… А сякаш невярна жена ни прегръща.
Но будуваме ние -
стражи на дълг и измени,
равни пред Бога и пред насъщния,
под една звезда
с кучетата родени.

А разсъмне ли, сбогом!… Ще палнем цигара -
гърбом към вятъра,
с лице към Голгота -
ние сме пътници от забравена гара
в изоставен вагон
на живота.