ОСИЛЧЕТА

Драгомир Мирчев

*
Може да се разбере колко малък е един човек, когато стане големец.

*
Всичко му е ясно на онзи държавник, който има само мъгла в главата си.

*
Жената е винаги с едни гърди по-напред.

*
Новите дрехи на царя се оказаха втора употреба.

*
Досието определя битието.

*
Загуби си съвестта из коридорите на властта.

*
Ние можем без своето, но не можем без чуждото.

*
Който краде по-малко, краде по-дълго.

*
Не плюй в чашата на търпението.

*
Той влезе през задния вход на историята и започна да я пише отзад напред.

*
Какъв достъпен човек! Цената му е само тридесет сребърника.

*
Който знае много, живее малко.

*
Беше праволинеен човек - движеше се по правата на правата.

*
Лакомията е безгранична като човешката глупост.

*
Който е тръгнал с краката напред, не можеш да го спреш.

*
Управниците си менят цветовете, но не и апетита.

*
И този път останаха верни на себе си - предадоха България.

*
Злодеите нямат почивен ден…

*
Лошото мина. Остана най-лошото.

*
Някои са горе-долу, а други отгоре до долу.