ТРИФОН КУНЕВ

Из „Топли думи”

Ангел Каралийчев

Когато излезе книгата ми „Сребърна ръкойка”, раздадох на много мои приятели по една книга. Дадох една и на бай Трифон Кунев. „Дяда”, както го наричахме в кафене „Кристал”. Трифон Кунев, тоя бележит поет в живота и в изкуството, тоя мъдрец, който няма нищо друго освен България и един куп вехти, нечисти, купени от битпазар книги, живееше тогава оскъдно.

Тъй живеят и ще живеят винаги нашите избрани умове и сърца, защото са щурци и не трупат имовина като мравките. (Спомням си с каква страст професор Балабанов нападна в една своя статия мравките и с какво преклонение говореше за щурците, които пеят и внасят дълбок смисъл и красота в нашето земно съществуване.)

Тоя път, след като прочел книгата ми, бай Трифон ме срещна, извади от джоба на жилетката си една сребърна антика с дълбок релеф на Александър Велики.

- Вземи това от мене за новата ти книга. Друго нямам.

Мина ми през ума как преди много години, когато свършвах някоя поръчка, дядо ми даваше по едно петаче - то ми се виждаше цяло съкровище. Знаех изключителната любов на Трифона Кунев към антиките и му казах:

- Защо се лишаваш от нещо, което ти е скъпо?

- Ти я вземи. Аз имам други.

Като че Александър Велики е сякъл сребърни монети само за Трифона Кунев. Разбира се, че друга александринка нямаше.

И досега си я пазя като свиден спомен.

1935 г.

——————————

Ангел Каралийчев. Спомени, БП, С., 1971