ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ

Жак Битев

Големите хора на изкуството винаги имат какво да кажат на многобройните си читатели, когато посещават някои страни, особено такива, в които структурата на живота е взела една нова форма или се стреми към нея.

Още по-ценно е това за ония страни, които представляват огнища на движения, които се следят от милиони хора.

Защото тия хора, обладани от една трезва и вдъхновена мисъл, винаги изхождат от онова здраво начало и разбиране, което съвестно задължава писателя да представи в една обилна светлина видяното и чутото в тия страни, в една ясна и добре аргументирана форма.

Само така може да се посрещне новата книга на известния американски писател Джон Дос Пасос - „По цялата земя”, която излезе от печат м. г. във френски превод - в Париж при Грасе.

Тя представлява един голям сборник от отделни, но дълги репортажи за живота в тия страни като Мексико, Испания, Съв. Русия и др., които Пасос не един път е посетил, където дълго време е бродил, за да вникне здраво в истинските пружини, които движат съвременния живот там.

Затова, покрай дългите описания, които дава за културните забележителности там и новите направления в това отношение, той се спира доста нашироко върху икономическото положение на всички съсловия, политическите стремежи и веяния, които се мъчат да вземат връх там.

Особено интересни са ония места в книгата, където авторът доста прецизно и обективно ни запознава с някои трансформации на живота не само в Съв. Русия, но и в Испания.

Всички тия репортажи са написани с един богат и творчески език, присъщ на големия писател Джон Дос Пасос и ни дават една ясна ориентировка за големите дарби и познания на автора, който се стреми да вникне в живота почти на всички човешки общества и да представи ясно и непринудено разумния напредък на човечеството.

——————————

в. „Час”, 10.02.1937 г.