АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ – „ШУКШИН”

Михаил Попов

превод: Литературен свят

Василий Макарович Шукшин за всички нас, които сме се родили и сме живели известно време при съветската власт, се възприема като съвременник. Наред с това той несъмнено е легендарна фигура. За него са написани много спомени - от роднини, приятели, земляци, съученици - но все пак нито един важен момент от биографията му не изглежда някак безусловно ясен.

Василий Шукшин (по майка Попов) е син на разстрелян по лъжливо обвинение алтайски селянин. Баща му е още съвсем млад човек, когато попаднал в известно, почти без основания, дело. На бъдещия изтъкнат руски деятел му останала само майката, с която през целия си живот той бил свързан с много тясна връзка.

Изглеждало, че за да отмъсти на жестоката власт, нанесла толкова болезнен и несправедлив удар по неговото семейство, бъдещият режисьор ще страни от нея, няма да й вярва, няма да я обича. Но той става в много ранна възраст член на партията.

Простил ли е?

Или това е било само сметка на умен човек (без такова членство няма да си намериш твърдо място в живота)?

Много са легендите за службата на Василий Шукшин във флота. Обичат да разказват, че е служил на голям крайцер, макар че в действителност всичко било много по-скромно.

Обраснало с легенди е влизането на Шукшин във ВГИК (Всероссийский государственный институт кинематографии - бел. ред.) Той дошъл да кандидатства с гимнастьорка и ботуши. Ботушите впрочем са част от облика не на друг, а на Сталин, и младият Василий Шукшин твърдял, че също ще носи ботуши.

Съществуват минимум пет различни версии защо Василий Макарович е успял да влезе във ВГИК.

Най-малко авторитетната впрочем е най-простата - добре се представил на приемните изпити.

А това било именно така. Всички писмени работи на абитуриента Шукшин са били на много високо ниво. А, да речем, Андрей Тарковски за съчинението си получил най-ниската оценка.

Легенди съпровождали Василий Макарович Шукшин и по-късно.

С легенди е обкръжен успехът на филма му «Живее такъв момък», с който започва подемът му.

С легенди е обкръжена «Калина алена».

Удивителни разкази се разпространяват за това как Шукшин се е борил за постановката на филма си за Стенка Разин «Дойдох свобода да ви дам».

И са толкова много легендите за кончината му по време на снимките на «Те се сражаваха за родината».

Алексей Варламов е много опитен автор. На широкия читател са известни превъзходните му биографии за Алексей Толстой, за Александър Грин, за Андрей Платонов, за Михаил Пришвин и други.

В работата си над книгата за Шукшин той прибягва към единствено възможния за сериозния писател и изследовател метод - развенчаването на митове. Спокойно, уверено и с много доказателства Алексей Варламов създава най-убедителната версия за съдбата на изтъкнатия режисьор и писател.

Той дава правото на глас на много свидетели, но в резултат винаги произнася своята присъда и практически винаги ние се съгласяваме с него. Мнението на писателя е продиктувано и от добре групираните аргументи, и от много топлото му отношение към личността на Василий Макарович.

Варламов уважава Шукшин и затова пише за него правдиво. Не само правдиво, но и интересно - с дарбата си за увлекателно изложение Алексей Варламов се е славил винаги.

Алексей Варламов. Шукшин. Молодая гвардия, 2015. ЖЗЛ.

——————————

сп. „Москва”, януари 2017 г.