„СИНЧЕЦ” ОТ РАН БОСИЛЕК

(издание „Хемус”)

Калина Малина

Една нова и приятна изненада за децата. „Синчец” задоволява и погледа, и сърцето. Всяко стихотворение има богато съдържание - то е една малка поема. И ако само в три стихотворения се говори за цветята, останалите са на най-разнообразни теми, както е разнообразен и многостранен и интересът на децата. И всички песни са свежи, топли.

Ето песента за книжното ангелче. Братчето е тичало цял ден из града да продава вестници и е купило на сестричето си книжно ангелче. И това ангелче внася малко радост в бедната къща.

Не е ли същата радостта и в „Сапунените мехурчета”? („В тях малката ни къща на дворец се преобръща, наште дрехи парцаливи стават нови и красиви.”) Но най-силен социален мотив има в стихотворението „Дядо Коледа, кажи”.

Ран Босилек обича и мотиви из селския живот („Бащина отмяна”, „Козарче”, „Я кажи ми, облаче”). Обича и дяволиите („Бива ли така?”).

Любима негова тема е слънцето, което той винаги олицетворява. Или слънцето е баща на най-веселата щерка, която „игра я всички наричат”, или към него се обръща детето и го моли да влезе в стаичката, за да си играе с него, или зимата, която си отива, му поръчва да „бди над житото в нивята.”

Това богато съдържание върви паралелно с богатото издание. „Синчец” е издадена на синя хартия, с двадесет и една цветни илюстрации, изработени от В. Лазаркевич.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 3, 10.01.1931 г.