ЩЕ ВИДЯ СВОЯ БЛЯН

Атанас Смирнов

Във Дряново бял свят съм аз видял.
Родината за мен се тук разкрива.
Аз не познавах Дунав тих и бял,
ни Розовата долина красива.

Не знаех и Балкана, засиял
в далечината с върховете бели.
За Черното море съм си мечтал
със чайките над него полетели.

И утре аз ще видя своя блян,
и Дунав, и морето в миг ще зърна.
И паднал след разстрела в кръв облян,
аз цялата родина ще прегърна.